Youthpass vodič

Objavljen je Youthpass vodič! Pruža pozadinu i popratni materijal za provedbu Youthpassa u projektima "Mladi na djelu".

Youthpass vodič vam pomaže

  • u razumijevanju pozadine razvoja Youthpassa
  • razmislite o učenju i pomozite ostalima da provjere svoje znanje
  • koristite Youthpass za razne aktivnosti u sklopu programa "Mladi na djelu"
  • spojite se na tehničke alate za izradu Youthpass potvrda dostupne na internetu i koristite ih
  • usmjerite se na pronalaženje više informacija o pozadinskim temama kao što su politički kontekst i ostvarivanje dobiti u teoriji i praksi.

Slobodno učitajte cijeli Youthpass vodič ili pojedinačna poglavlja i započnite čitati dio koji vas najviše zanima:

Dio A sažetci popratne informacije o Youthpassu te glavne ideje i konceptineformalnog učenja.

Sljedeća poglavlja mogu se učitati pojedinačno:

A1 - Što je Youthpass?

A2 - Pobuđivanje zanimanja za neformalno obrazovanje i učenje

A3 - Priznavanje neformalnog učenja u području mladih

A4 - O vama ovisi da li ćete pristupiti cjeloživotnom učenju

A5 - Youthpass - više od potvrde o sudjelovanju

 

Dio B je više usmjeren ka praksi i sadrži opis načina na koji možete koristiti Youthpass u svojim projektima “Mladi na djelu”. Pojedina se poglavlja odnose na svaku pojedinačnu akciju za koje je dostupan Youthpass: Razmjene mladih, Europsku volontersku službu i Osposobljavanje.

Sljedeća poglavlja mogu se učitati pojedinačno:

B1 - Kako poduprijeti učenje

B2 - Youthpass u praksi: Youthpass u Razmjeni mladih

B3 - Youthpass u praksi: Youthpass u Europskoj volonterskoj službi

B4 - Youthpass u praksi: Youthpass - Osposobljavanje

 

Ugodno čitanje!