Učenje učenja

Izvoran tekst ključne sposobnosti

"Učenje učenja" je sposobnost učenja i ustrajnosti u tome, organizacija vlastitog učenja uključujući učinkovito upravljanje vremenom i informacijama, pojedinačno i u skupinama. Ova sposobnost uključuje osviještenost o procesu učenja i potrebama, utvrđivanje raspoloživih mogućnosti te sposobnost uklanjanja prepreka u cilju uspješnog učenja. Ova sposobnost označava stjecanje novih znanja i vještina, njihovo procesuiranje i prilagođavanje, kao i traženje i korištenje usmjeravanja. "Učenje učenja" angažira učenike na nadogradnju prethodnog znanja i životnih iskustava kako bi znanje i vještine koristili i primijenili u raznim kontekstima: kod kuće, na poslu, prilikom obrazovanja i osposobljavanja. Za vještine pojedinca ključni su motivacija i samopouzdanje.

 

Prijedlozi za korištenje u kontekstu Europske volonterske službe

Europska volonterska služba je iskustvo učenja mladih izvan matične zemlje. To je kombinacija neformalnog (planiranog i namjernog) učenja i informalnog učenja (neplaniranog i spontanog). Važan dio Europske volonterske službe je svjesna odluka o napuštanju poznatoga okruženja i traženju novih izazova. Učenje se u projektima Europske volonterske službe odvija vrlo raznoliko. Prije stručne prakse volonteri Europske volonterske službe odrede svoje

ciljeve koje slijede tijekom boravka. Često se spominju ciljevi poput: osamostaljenja, upoznavanja nove kulture, vrlo osobni ciljevi povezani s unapređivanjem poslovnog života ili osobnim stručnim usavršavanjem. To su neki od motiva kojih su ljudi najviše svjesni. Sam proces učenja je često neusmjeravan i pun slučajnosti. Kroz osposobljavanje i osobnu pratnju često je moguće promišljati o iskustvu učenja i postati svjesniji procesa učenja. Povećanje takve osviještenosti i preuzimanje odgovornosti za vlastiti proces učenja mogao bi biti ključan korak "učenja učenja" tijekom Europske volonterske službe.

Pitanja koja volonterima mogu pomoći kod promišljanja jesu:

> Što mi učenje znači općenito? Koja su moja dosadašnja iskustva?

> Što su (bili) moji ciljevi u okviru projekta Europske volonterske službe? Kako su se promijenili (ukoliko jesu)? Kako ću ih ostvariti/sam ih ostvario?

> Kako želim učiti? Kako sam učio?

> Koje su me aktivnosti u projektu Europske volonterske službe najviše motivirale tijekom učenja?

> U kojem sam vidu poboljšao vještine i znanje?

> Koje metode želim koristiti/sam koristio za evaluaciju svojeg učenja?

> Koji mi se stil učenja više sviđa: učenje kroz rad, kroz čitanje i razmišljanje ili promatranje? Kakva su moja iskustva s novim načinima učenja zbog ograničene komunikacije?

> Kako sam istražio različite načine učenja u usporedbi s učenjem u školi i na sveučilištu?

> Zašto je ovakvo učenje važno za naredne faze mojeg života?

> Kako ću iskoristiti naučeno?

> Kako sam riješavao izazove tijekom procesa učenja? Kako se motiviram za uklanjanje prepreka i nastavak učenja?