Wat is Youthpass?

Youthpass is een deel van een plan van de Europese Commissie om de erkenning van niet-formeel leren te bevorderen. Youthpass is te gebruiken in projecten die ondersteund werden of worden door het programma Erasmus+ Jeugd (2014-2020) en het Youth in Action-programma (2007-2013). Het zet beleid om in praktijk en praktijk in beleid en is een tool om leerresultaten te documenteren en te erkennen:

  • Deelnemers van de projecten hebben de mogelijkheid om in hun Youthpass Certificaat te beschrijven wat ze hebben gedaan in hun project en welke competenties ze hebben verkregen. Youthpass ondersteunt dus de reflectie op het persoonlijke niet-formeel leerproces en de leerresultaten.
  • Als Europabreed gebruikt validatie-instrument voor niet-formeel leren op het gebied van jeugd draagt Youthpass bij aan het versterken van de maatschappelijke erkenning van jongerenwerk.
  • Door de toegevoegde waarde van het project te beschrijven, ondersteunt Youthpass actief Europees burgerscahpvan jongeren en jongerenwerkers.
  • Youthpass heeft ook als doel om werkgelegenheid voor jongeren en jongerenwerkers te ondersteunen door het verkrijgen van 'key-competenties'op te nemen in het certificaat.

Maak Youthpass Certificaten aan

Binnen het Erasmus+ Jeugd-programma zijn momenteel Youthpass-certificaten beschikbaar voor jongerenuitwisselingen, Europees vrijwilligerswerk, mobiliteit van jongerenwerkers (allemaal zowel binnen Key Action 1 als 2), voor bijeenkomsten binnen de Gestructureerde Dialoog (Key Action 3) en voor de transnationale samenwerkingsactiviteiten (TCA) van de Nationale Agentschappen. De certificaten kunnen ook worden uitgereikt aan de projecten die in het vorige programma Youth in Action (2007-2013) zijn gesubsidieerd.

Alle deelnemers van de goedgekeurde projecten kunnen een Youthpass Certificaat ontvangen – en dus erkenning krijgen voor hun niet-formele leerresultaten.

Als je Youthpass Certificaten wilt aanmaken, klik hier voor de technische tool. Bij iedere stap vind je uitgebreide instructies.