Czym jest Youthpass?

Youthpass to europejske narzędzie uznawania służące do identyfikacji i dokumentowania efektów uczenia się uzyskanych podczas realizacji projektów w ramach programów Erasmus+ Młodzież i Europejskiego Korpusu Solidarności.

  • Youthpass wspiera indywidualną refleksję i świadomość na temat uczenia się oraz pomaga uwidocznić jego efekty, zarówno dla samych osób uczących się, jak i dla innych.
  • Ma na celu wzmocnienie refleksyjnych praktyk w pracy z młodzieżą i działaniach solidarnościowych, poprawiając w ten sposób ich jakość i rozpoznawalność.
  • Wspiera również dalsze ścieżki rozwoju młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą oraz...
  • zwiększa widoczność wartości europejskiego zaangażowania.

Kto może skorzystać z narzędzia Youthpass?

Certyfikaty Youthpass są dostępne dla wszystkich rodzajów projektów i działań w ramach programów Erasmus+ Młodzież (z wyjątkiem DiscoverEU) i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Certyfikaty mogą być również wydawane dla projektów, które otrzymały dotacje w ramach poprzednich europejskich programów młodzieżowych (Młodzież w działaniu 2007-2013; Erasmus+: Młodzież w działaniu 2014-2020 i Europejski Korpus Solidarności 2018-2020).

Wszyscy uczestnicy projektów zatwierdzonych w tych ramach mają prawo do otrzymania certyfikatu Youthpass, a tym samym uznania efektów pozaformalnego i nieformalnego uczenia się.

Odpowiedzialność za wydanie certyfikatów Youthpass uczestnikom, jeśli chcą je otrzymać, spoczywa na organizacji podpisującej umowę o dofinansowanie.