Kaj je Youthpass?

Youthpass je del strategije Evropske komisije za podporo priznavanju neformalnega učenja. Na voljo je za projekte, ki so financirani v okviru programov Erasmus+: Mladi v akciji (2014-2020) in Mladi v akciji (2007-2013). Kot orodje za beleženje in priznavanje učnih rezultatov prenaša politiko v prakso in prakso v politiko:

  • Pri izdelovanju potrdila Youthpass s podporno osebo imajo udeleženci projektov možnost opisati, kaj so delali v svojem projektu in katere kompetence so pridobili. Youthpass tako podpira refleksijo o osebnem neformalnem učnem procesu in učnih rezultatih.
  • Kot vseevropski instrument za potrjevanje neformalnega učenja na področju mladine Youthpass prispeva h krepitvi družbenega priznavanja mladinskega dela.
  • Z opisovanjem dodane vrednosti projekta Youthpass podpira aktivno evropsko državljanstvo mladih in mladinskih delavcev.
  • Youthpass je namenjen tudi podpiranju zaposljivosti mladih in mladinskih delavcev z beleženjem pridobivanja ključnih kompetenc na potrdilu.

Izdelava potrdil Youthpass

V okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji so potrdila Youthpass na voljo za mladinske izmenjave, evropsko prostovoljno službo, mobilnost mladinskih delavcev (tako v okviru Ključnega ukrepa 1 kot tudi Ključnega ukrepa 2), za srečanja strukturiranega dialoga (Ključni ukrep 3) in za aktivnosti mednarodnega sodelovanja in mreženja (TCA) nacionalnih agencij. Potrdila je možno izdati tudi za projekte, ki so bili odobreni v prejšnjem programu Mladi v akciji (2007-2013).

Vsi udeleženci projektov, ki so bili odobreni v teh okvirih, so upravičeni do potrdila Youthpass – in z njim do priznavanja njihovih neformalnih učnih rezultatov.

Če želite izdelati potrdila Youthpass, kliknite tukaj za vstop v temu namenjeno tehnično orodje. Podrobna navodila vas bodo vodila skozi vsak korak.