Co je Youthpass?

Youthpass je evropský nástroj pro zaznamenávání, dokumentování a uznávání výsledků učení, kterých je dosahováno v projektech v rámci programu Erasmus+ a Evropský sbor solidarity.

  • Youthpass prosazuje individuální reflexi a uvědomění si vlastního učení a pomáhá zviditelnit výsledky učení pro své uživatele i ostatní.
  • Má za cíl podpořit reflektivní činnosti v práci s mládeží a solidárních aktivitách, a tím zlepšit jejich kvalitu a uznávání ve společnosti.
  • Také podporuje trvalý rozvoj a směřování mladých lidí a pracovníků s mládeží,
  • zviditelňuje hodnotu evropského zapojení.

Kdo může používat Youthpass?

Certifikáty Youthpass jsou k dispozici pro všechny typy projektů a aktivit v rámci programu Erasmus+ (s výjimkou DiscoverEU) a Evropský sbor solidarity.

Certifikáty mohou být vystaveny i pro projekty, které byly schváleny v dřívějších evropských programech pro mládež (Mládež v akci 2007-2013; Erasmus+: Mládež v akci 2014-2020 a Evropský sbor solidarity 2018-2020).

Všichni účastníci projektů schválených v těchto programech mají právo obdržet Youthpass certifikát, a tedy i uznání výsledků svého neformálního a informálního učení.

Odpovědnost za vystavení certifikátu Youthpass všem účastníkům, kteří o něho mají zájem, leží na straně organizace, která podepsala grantovou dohodu.