Tvorba certifikátu krok za krokem

Účastníci schválených projektů programu Erasmus+ a Evropský sbor solidarity mají právo obdržet uznání za svou účast a vzdělávání v projektu. Certifikát Youthpass je nástroj sloužící právě tomuto účelu.

Certifikáty vydává organizace nebo pracovník s mládeží zapojený do projektu. Podle typu projektu může tuto roli zastávat kouč, mentor, školitel, vedoucí skupiny apod. K vytvoření certifikátu Youtpass prosím postupujte podle pokynů níže, provedou vás celým procesem krok za krokem.

Krok 1: Zaregistrujte se do Youthpassu

Zaregistrujte se na webových stránkách Youthpass a zadejte údaje své i svojí organizace. Ujistěte se prosím, že údaje, které zadáváte, jsou správné. Tyto údaje se zobrazí na certifikátu Youthpass. V případě, že budete vytvářet certifikáty jménem jiné organizace, můžete tyto údaje přidat později.

Po registraci vám bude e-mailem zasláno heslo. Po prvním přihlášení si heslo změňte v sekci osobní údaje.

Krok 2: Vložte údaje o projektu

Uveďte podrobnosti o schváleném projektu. Ujistěte se, že jsou údaje vyplněny správně, a zkontrolujte překlepy. Tyto údaje se zobrazí na certifikátu Youthpass.

Krok 3: Vložte projektové aktivity

Prosím zadejte své projektové aktivity. Váš projekt může zahrnovat pouze jednu aktivitu (například výměna mládeže) nebo několik aktivit (například přípravná návštěva a výměna mládeže). Ve svém projektu můžete libovolně přidávat nové aktivity či editovat relevantní informace o již vložených aktivitách. Zvažte ale, zda jsou aktivity relevantní pro ty jedince, kterým později tento certifikát vystavíte. Při zadávání informací vždy zkontrolujte jejich správnost a snažte se je popsat krátce a výstižně.

Důležité: Pokud váš projekt zahrnuje pouze jednu aktivitu, informace, které vyplníte do polí "Název aktivity" a "Popis aktivity", přepíší informace, jež byly uvedeny v části věnované detailu projektu (konkrétně v polích "Název projektu" a "Popis projektu").

Krok 4: Zadejte účastníky

Zadejte informace o jednotlivcích ve vašem projektu. Při vyplňování vyberete, zda byl daný jednotlivec, pro něhož certifikát vystavujete, účastníkem nebo členem týmu.Tato volba může ovlivnit rámec kompetencí, které vám budou nabídnuty k popisu výsledku učení.

Ujistěte se, že jsou všechny uvedené informace vyplněny správně a bez překlepů, protože se později objeví na certifikátu.

Užitečné tipy:

Můžete nahrát seznam s informacemi všech účastníků namísto zadávání jednoho po druhém. Seznam musí splňovat následující kritéria: 1) První řádek tabulky obsahuje nadpisy sloupců. 2) Každý následující řádek odpovídá jednomu účastníkovi. 3) Minimální informace o účastníkovi/účastnici musí být jeho/její jméno a příjmení v oddělených sloupcích. Doporučujeme ale vyplnit i zemi trvalého pobytu, emailovou adresu a jazyk komunikace, abyste se vyhli manuálnímu vyplňování těchto údajů později.

Jednotlivce můžete přizvat k doplnění nebo úpravě svých informací. Pro poslání automatizované pozvánky účastníkům se prosím ujistěte, že jste uvedli jejich eamilové adresy a vybraný jazyk komunikace.

Krok 5: Zkontrolujte a vygenerujte certifikáty

Potvrďte certifikáty tím, že uvedete místo a datum podpisu a celé jméno odpovědné osoby z organizace, která certifikát podepíše.

Certifikáty jsou generovány ve fromátu PDF. Abyste mohli certifikáty otevří, potřebujete Adobe Reader. Ten si můžete stáhnout zdarma kliknutím sem nebo na ikonu napravo. Po vygenerování certifikátů je můžete vytisknout a podepsat.

Co je dobré vědět

Technický nástroj pro tvorbu Youthpassu je designovaný tak, že dovoluje certifikáty připravit před začátkem vaší aktivity: velkou část informací, které již znáte, můžete předem vyplnit (například detail projektu, projektové aktivity, informace o jednotlicvích apod.) a uložit. To vám umožní se více soustředit na popis výsledků učení na konci projektu.

Pokud byste rádi na svém projektu spolupracovali s několika lidmi, můžete je přidat jako editory. Dále můžete aktivovat YANS, automatický notifikační systém Youthpassu, který vám pomůže si udržet přehled o tom, co je potřeba.

Doufáme, že pro vás práce s Youthpassem bude příjemná. Ke kroku 1: Zaregistrujte se do Youthpassu přejdete kliknutím sem.