Reģistrēties Youthpass

Help & Instructions

Registration is necessary for security reasons. Your password will be sent to your email address entered above. We invite you to change your password after you have logged in for the first time. If you do not receive the password, then please send an email to youthpass@salto-youth.net.

Reģistrācija ir nepieciešama drošības apsvērumu dēļ. Kad būsiet izveidojuši savu lietotāju, jūs, izmantojot savu e-pasta adresi un attiecīgo paroli, varēsiet pieslēgties gan pirmajā reizē, gan pēc pārtraukuma vai turpmākajos apmeklējumos. Jūsu parole tiek nosūtīta uz jūsu e-pastu reģistrācijas brīdī.

Lūdzu, ievērojiet, ka daļa no jūsu reģistrēšanās informācijas parādīsies uz Youthpass Sertifikātiem, kurus jūs izveidosiet. Tāpēc, lūdzu, aizpildiet šo formu rūpīgi.

Kad sāksiet sniegt pieprasīto informāciju, jums būs iespēja apskatīt palīdzības tekstus, kas dos instrukcijas un ieteikumus katrā informācijas sniegšanas gadījumā. Šie palīdzības teksti parādīsies tiko jūs novietosiet peles kursoru virs lauka, kuru vēlaties aizpildīt. Ja teksta lauks ir uzsvērts ar treknrakstu, tad tas nozīmē, ka šo lauku ir obligāti jāaizpilda. Gadījumā, ja ir ierobežots laukā ierakstāmo simbolu skaits, arī tas tiks jums parādīts.