Регистрирайте се в Youthpass

Help & Instructions

Registration is necessary for security reasons. Your password will be sent to your email address entered above. We invite you to change your password after you have logged in for the first time. If you do not receive the password, then please send an email to youthpass@salto-youth.net.

< p > Регистрацията е необходима от съображения за сигурност. След като сте създали вашия личен акаунт, можете да използвате вашия e-mail адрес и свързаната с него парола, за да влезете за първи път или за бъдещи посещения. Вашата парола е изпратена на предоставения имейл адрес при регистрацията.

Обърнете внимание, че част от вашите регистрационни данни са включени в Youthpass сертификатите, които създавате. Ето защо моля, попълнете полетата много внимателно.

Веднъж щом започнете да въвеждате исканата информация, ще бъдете съпътствани от помощни текстове, които ви дават инструкции и препоръки за попълването на всяка една част от информацията. Тези помощни текстове се показват веднага след като поставите курсора в полето за текст, който искате да попълните. Подчертаването на някои текстови полета с удебелен шрифт показва, че е задължително, да предоставите исканата информация. В случай че квадратчетата за няколко реда свободен текст са ограничени до определен брой символи, това също ще бъде посочено.