Registrer deg for Youthpass

Help & Instructions

Please register, if you are a representative of an organization that would like to start issuing Youthpass certificates for their participants/volunteers.

Registration is necessary for security reasons. Your password will be sent to your e-mail address entered above. We invite you to change your password after you have logged in for the first time.

Please note: registration is only needed for organisations. Participants/volunteers do not need an account on the Youthpass website.

Registrering er nødvendig av sikkerhetsgrunner. Så fort du har opprettet en personlig konto, kan du bruke din e-postadresse og ditt passord til å logge inn for første gang, etter avbrudd eller ved fremtidige besøk. Du vil få tilsendt passord på e-post når du registrerer deg.

Vær oppmerksom på at deler av informasjonen du oppgir i registreringen vil bli vist på Youthpass-sertifikatene du senere lager. Vær derfor nøyaktig i utfyllingen av skjemaet.

Underveis i utfyllingen vil du hele tiden ha hjelpetekster tilgjengelig, med instruksjoner og anbefalinger for utfyllingen. Disse hjelpetekstene vises hvis du plasserer musepekeren over det feltet du ønsker å fylle inn. De tekstboksene som er uthevet med fet skrift er obligatoriske å fylle ut. Hvis det er bokser hvor det er begrensninger for antall tegn, vil dette være angitt.