Registrer deg for Youthpass

Help & Instructions

Registration is necessary for security reasons. Your password will be sent to your email address entered above. We invite you to change your password after you have logged in for the first time. If you do not receive the password, then please send an email to youthpass@salto-youth.net.

Registrering er nødvendig av sikkerhetsgrunner. Så fort du har opprettet en personlig konto, kan du bruke din e-postadresse og ditt passord til å logge inn for første gang, etter avbrudd eller ved fremtidige besøk. Du vil få tilsendt passord på e-post når du registrerer deg.

Vær oppmerksom på at deler av informasjonen du oppgir i registreringen vil bli vist på Youthpass-sertifikatene du senere lager. Vær derfor nøyaktig i utfyllingen av skjemaet.

Underveis i utfyllingen vil du hele tiden ha hjelpetekster tilgjengelig, med instruksjoner og anbefalinger for utfyllingen. Disse hjelpetekstene vises hvis du plasserer musepekeren over det feltet du ønsker å fylle inn. De tekstboksene som er uthevet med fet skrift er obligatoriske å fylle ut. Hvis det er bokser hvor det er begrensninger for antall tegn, vil dette være angitt.