Help & Instructions

Please register, if you are a representative of an organization that would like to start issuing Youthpass certificates for their participants/volunteers.

Registration is necessary for security reasons. Your password will be sent to your e-mail address entered above. We invite you to change your password after you have logged in for the first time.

Please note: registration is only needed for organisations. Participants/volunteers do not need an account on the Youthpass website.

Registrácia je nevyhnutná z bezpečnostných dôvodov. Po vytvorení vášho osobného účtu môžete používať emailovú adresu spolu s heslom pre prihlásenie sa po prvýkrát, po prerušení, alebo pri budúcej návšteve. Po registrácii je vaše heslo zaslané na priradenú emailovú adresu.

Prosím, všimnite si, že časť vašich prihlasovacích údajov je uvedená na Yothpass certifikátoch, ktoré vytvárate. Preto, prosím vyplňte vyššie uvedený formulár pozorne.

Hneď ako ste začali so zadávaním požadovaných údajov, sprevádzajú vás pomocné texty, poskytujúce inštrukcie a odporúčania týkajúce sa zadania každej jednej informácie.

Zvýraznené textové polia označené kurzívou indikujú, že tieto polia sú povinné. V prípade, že dĺžka textu je limitovaná, taktiež sú na to užívatelia upozornení.