Help & Instructions

Please register, to create an account for an organization that would like to start issuing Youthpass certificates for their participants/volunteers.

If you need instructions for use, please have a look at the bottom of this page.

Registrácia je nevyhnutná z bezpečnostných dôvodov. Po vytvorení vášho osobného účtu môžete používať emailovú adresu spolu s heslom pre prihlásenie sa po prvýkrát, po prerušení, alebo pri budúcej návšteve. Po registrácii je vaše heslo zaslané na priradenú emailovú adresu.

Prosím, všimnite si, že časť vašich prihlasovacích údajov je uvedená na Yothpass certifikátoch, ktoré vytvárate. Preto, prosím vyplňte vyššie uvedený formulár pozorne.

Hneď ako ste začali so zadávaním požadovaných údajov, sprevádzajú vás pomocné texty, poskytujúce inštrukcie a odporúčania týkajúce sa zadania každej jednej informácie.

Zvýraznené textové polia označené kurzívou indikujú, že tieto polia sú povinné. V prípade, že dĺžka textu je limitovaná, taktiež sú na to užívatelia upozornení.