Εγγραφείτε με το Youthpass

Help & Instructions

Please register, if you are a representative of an organization that would like to start issuing Youthpass certificates for their participants/volunteers.

Registration is necessary for security reasons. Your password will be sent to your e-mail address entered above. We invite you to change your password after you have logged in for the first time.

Please note: registration is only needed for organisations. Participants/volunteers do not need an account on the Youthpass website.

Η εγγραφή είναι απαραίτητη για λόγους ασφαλείας. Από την στιγμή που έχετε δημιουργήσει τον προσωπικό σας λογαριασμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση σας και το σχετικό κωδικό για να μπείτε για πρώτη φορά, μετά από διακοπές, ή σε μελλοντικές επισκέψεις. Ο κωδικός σας έχει σταλεί στη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση με βάση την εγγραφή.

Παρακαλώ σημειώστε ότι μέρος των πληροφοριών εγγραφής σας τοποθετούνται πάνω στα Πιστοποιητικά του Youthpassπου εκδίδετε. Για αυτό το λόγο, παρακαλώ συμπληρώστε σωστά την πιο πάνω αίτηση.

Από την στιγμή που έχετε ξεκινήσει την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών, συνοδεύεστε από βοηθητικά κείμενα/εγχειρίδια, δίνοντας οδηγίες και εισηγήσεις για το συμπλήρωμα σε κάθε σημείο της πληροφορίας της πληροφορίας. Αυτά τα βοηθητικά κείμενα/εγχειρίδια εμφανίζονται μόλις τοποθετήσετε τον κέρσορα μέσα στο βοηθητικό κουτί που θα θέλατε να συμπληρώσετε. Η έμφαση σε ορισμένα βοηθητικά κουτιά σε έντονο μαύρο δείχνει ότι είναι υποχρεωτικό για εσάς να παρέχετε τις ζητούμενες πληροφορίες. Σε περίπτωση που τα κουτιά σε μερικές γραμμές των άδειων κειμένων είναι περιορισμένες σε ένα συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρων, αυτό επίσης φαίνεται.