Certyfikaty Youthpass

Wszyscy uczestnicy projektów zaakceptowanych w ramach Akcji 1.1., Akcji 1.2., Akcji 2., Akcji 3.1., 4.3., 4.6. i 5.1. programu „Młodzież w działaniu” mają prawo otrzymać dokument potwierdzający ich uczestnictwo w projekcie oraz zdobyte w jego trakcie wiedzę i umiejętności, który może być wykorzystany w przyszłości. Tym dokumentem jest certyfikat Youthpass.

W celu stworzenia certyfikatu Youthpass, proszę krok po kroku wykonywać polecenia zawarte w poniższej. instrukcji.

Krok 1: Zarejestruj się

Zarejestruj się na stronie certyfikatu Youthpass. Rejestracja jest konieczna ze względu na bezpieczeństwo danych. Kiedy już stworzysz osobiste konto, będziesz mógł przy użyciu swojego adresu e-mail i przypisanego mu hasła (które zostanie przesłane na Twoją skrzynkę pocztową po rejestracji) zalogować się do systemu po raz pierwszy oraz podczas kolejnych wizyt na stronie.

Krok 2: Wprowadź dane projektu

Wprowadź szczegółowe dane Twojego zatwierdzonego projektu realizowanego w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Upewnij się, że wprowadzone dane są poprawne. Jest to ważne, gdyż znajdą się one na certyfikacie.

Krok 3: Wprowadź dane uczestnika projektu

Wprowadź szczegółowe dane dotyczące uczestników projektu realizowanego w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Upewnij się, że wprowadzone dane są poprawne. Jest to ważne, gdyż znajdą się one na certyfikacie.

 

Zatwierdź certyfikat poprzez podanie miejsca i daty jego podpisania oraz imion i nazwisk przedstawicieli Twojej organizacji, podpisujących certyfikaty Youthpass. Pierwsza strona może być podpisana przez przedstawiciela prawnego Twojej organizacji, zaś druga strona przez osobę odpowiedzialną za cały projekt. Może się zdarzyć, że będzie to ta sama osoba. W Akcji 2. jest możliwość dodania (w Kroku 3) trzeciej osoby: mentora wolontariusza.

Krok 5: Wygeneruj certyfikaty

Certyfikaty generowane są w formacie pdf. Aby otworzyć plik potrzebny jest program Adobe Reader. Można go go pobrać za darmo klikając w ten link albo w ikonę po prawej stronie.

A teraz baw się dobrze zaczynając od Kroku 1: Zarejestruj się – proszę wejść tutaj.

Poszczególne strony są ponumerowane, aby łatwo było się zorientować, przy którym kroku jesteś. Podsumowanie stron daje Ci lepszy pogląd na proces tworzenia certyfikatu Youthpass.

Narzędzie służące do tworzenia certyfikatów zostało zaprojektowane w taki sposób, by umożliwić przygotowanie certyfikatów przed rozpoczęciem projektu: można wypełnić dużą część wymaganych informacji znanych wcześniej (np. dane projektu, dane uczestników, itp.) i je zapisać. Dzięki temu pod koniec działań pozostaną do wypełnienia jedynie rezultaty procesu uczenia się.

Jeśli chcesz pracować nad certyfikatem razem z kilkoma innymi osobami, istnieje możliwość dodania ich jako osób uprawnionych do edytowania certyfikatów.