Youthpass-sertifikat

Alle deltakere i godkjente Aktiv Ungdom-prosjekter i delprogram 1.1, 1.2, 2, 3.1 og 4.3 har rett til å få en bekreftelse på at de har deltatt i et Aktiv Ungdom-prosjekt. Youthpass-sertifikatet har blitt utviklet for å dokumentere og anerkjenne læringen som skjer i prosjektene, og hensikten er at sertifikatet skal kunne være til nytte for deltakerne i etterkant.

For å lage Youthpass-sertifikater, vennligst følg retningslinjene nedenfor som guider deg gjennom prosessen.

Trinn 1: Registrer deg

Registrer deg på Youthpass-nettsiden. Registrering er nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker. Når du har opprettet en personlig konto, bruker du e-postadressen din og tilhørende passord (sendes til deg på e-post når du har registrert deg) til å logge deg inn.

Trinn 2: Fyll inn prosjektinformasjon

Fyll inn informasjon om ditt godkjente Aktiv Ungdom-prosjekt. Forsikre deg om at informasjonen er korrekt, for denne informasjonen kommer på Youthpass-sertifikatene.

Trinn 3: Fyll inn deltakerinformasjon

Fyll inn informasjon om deltakerne i ditt godkjente Aktiv Ungdom-prosjekt. Forsikre deg om at informasjonen er korrekt, for denne informasjonen kommer på Youthpass-sertifikatene

Trinn 4: Klargjør sertifikatene for signering

Fyll inn sted og dato, samt fullt navn på representantene som skal signere sertifikatene på vegne av organisasjonen. Det kan for eksempel være rettslig ansvarlig på første side, og prosjektansvarlig på side to. Dette kan være samme person.

Trinn 5: Generer sertifikatene

Sertifikatene blir laget som en pdf-fil. For å åpne filen, trenger du Adobe Reader. Dette kan du laste ned gratis her eller ved å trykke på ikonet i høyre kolonne.

Nå er du klar for å starte registreringen. Trykk her.

 

For å hjelpe deg gjennom prosessen, er de ulike trinnene nummererte. Oppsummerende sider gir deg oversikt over hva du har lagt inn.

Det tekniske verktøyet som genererer Youthpass-sertifikatene er laget slik at man kan forberede Youthpassene før prosjektet starter. Man kan fylle inn store deler av informasjonen på forhånd (f eks prosjektinformasjon, deltakerinformasjon, osv) og lagre det. Etter at aktiviteten er slutt, kan man så fylle inn hva deltakerne har lært i prosjektet.

Hvis du vil at flere skal kunne jobbe med Youthpass-produksjonen, har du mulighet til å gi dem tilgang til å redigere sertifikatene.