Youthpass-intyg

Alla deltagare i ett godkänt projekt i delprogram 1.1, 1.2, delprogram 2, delprogram 3.1 och delprogram 4.3 inom programmet Ung och Aktiv i Europa har rätt att få ett dokument som beskriver vad man lärt sig under projektet. Youthpass är ett certifikat som tagits fram för detta ändamål. För att skapa ett Youthpass följ nedanstående steg-för-steg-instruktioner.

Steg 1: Anmäl dig till Youthpass

Registrera dig på webbplatsen för Youthpass. Registrering är nödvändigt av säkerhetsskäl. När du väl skapat ditt personliga konto kan du använda din e-postadress med tillhörande lösenord (lösenordet sänds till dig per e-post vid registreringen) för att logga in.

Steg 2: För in projektinformation

Lämna uppgifter om ditt projekt inom Ung och Aktiv i Europa. Se till att uppgifterna är rätt ifyllda eftersom samtliga uppgifter visas i certifikatet.

Steg 3: För in deltagarinformation

Lämna uppgifter om deltagarna i ditt projekt. Se till att uppgifterna är rätt ifyllda eftersom samtliga uppgifter visas i intygen.

Steg 4: Validera intyget

Signera intygen genom att ange ort och datum samt fullständiga namn på de företrädare för din organisation somundertecknat intygen. På första sidan kan det vara den juridiska företrädaren för din organisation, och på andra sidan kan det vara den projektansvarige som undertecknar.Det kan vara samma personer som skriver under intyget två gånger.

Steg 5: Skapa intyg

Intygen skapas som en pdf-fil.Du behöver AdobeReader för att öppna filen. Du kan ladda ned programmet gratis genom att klicka här eller på ikonen till höger.

Det är bara att sätta igång!Anmäl dig till Youthpass genom att klicka här.

Stegen anges genom att webbsidorna numreras i följd från början till slutet för att hjälpa dig att hitta. Genom en summering av sidantalet får du bättre översikt när du fyller i Youthpass.

Det tekniska verktyget för att skapa Youthpass är sådant att du kan förbereda intygen innan din aktivitet börjar. Det innebär attdu kan fylla i en stor del av den begärda information du redan känner till (t.ex. projektinformation, deltagarinformation osv.) och spara den.Sedan behöver du bara fylla i de delar som beskriver vad deltagarna har lärt sig (självskattningen) i slutet av aktiviteten eller efter projektet avslutats.

Om ditt projekt har många deltagare med projektansvariga från flera länder, kan du lägga till dem som redaktörer. På så sätt går det att dela ansvaret för att utfärda Youthpass.