Сертификати Youthpass

Всички участници в одобрен проект по Дейност 1.1, 1.2, Дейност 2, Дейност 3.1 и Дейност 4.3 по програмата „Младежта в действие” имат правото да получат признание за тяхното участие и усвояването на знания, което може да бъде използвано в техния бъдещ живот. За тази цел като средство бе разработен сертификатът Youthpass.

За да създадете сертификатът Youthpass, моля, следвайте долните указания стъпка по стъпка, които ще ви водят в процеса на изработване.

Стъпка 1: Регистрирайте се с Youthpass

Моля, регистрирайте се на уеб сайта на Youthpass. Регистрацията е необходима по причини за сигурност. След като веднъж сте направили своята лична регистрация, можете да използвате и-мейл адреса си и съответстващата парола /която Ви се изпраща на и-мейла при регистрацията/, за да  влезете за първи път, след прекъсвания, или при бъдещи посещения на сайта.

Стъпка 2: Въведете данни за проекта

Моля, въведете данни за Вашия одобрен проект по програмата „Младежта в действие”. Направете необходимото данните да са попълнени правилно, тъй като всички те се показват на сертификата.

Стъпка 3: Въведете данни за участниците

Моля, въведете данни за участниците във Вашия одобрен проект по програмата „Младежта в действие”. Направете необходимото данните да са попълнени правилно, тъй като всички те се показват на сертификата.

Стъпка 4: Узаконете сертификата

Моля, узаконете сертификатите чрез осигуряване на място за подписа и дата, както и пълните имена на представителите на вашата организация, подписващи сертификатите. На първата страница това може да бъде законния представител на вашата организация, на втора страница може да подпише лицето, отговарящо за проекта, което по съвпадение може да бъде същото лице като законния представител.

Стъпка 5: Създайте сертификата

Сертификатите се създават катоpdf файл. За да отворите файла ви е необходим AdobeReader. Можете да изтеглите програмата безплатно като кликнете тук или върху иконата вдясно. 

Сега можете да започнете със Стъпка 1: Регистрирация – моля, кликнете тук. 

Стъпките са посочени чрез номериране на страниците последователно от началото към края, за да ви помогнат да намерите своя път. Обобщаването на информацията от страниците ви дава по-добър поглед към създаването на сертификата Youthpass.

Инструментът за създаване на Youthpassе проектиран по такъв начин, който да ви позволява да подготвяте сертификатите преди да започнат вашите дейности: можете да попълвате голяма част от изисканата информация, която вече е известна /например подробности за проекта, за участниците и др./ и да я запаметявате. Така остават само онези части за довършване в края на дейността или след това, които описват резултатите от усвояването на знания.

Ако желаете да работите по вашия проект с няколко човека, имате възможност да ги добавите като редактори.