Πιστοποιητικό Youthpass

Όλοι οι συμμετέχοντες σ’ ένα εγκεκριμένο πρόγραμμα στις Δράσεις 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3.1 και 4.3 στο πλαίσιο του Προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση, έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν αναγνώριση της συμμετοχής τους και της μάθησης που αποκόμισαν, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσουν στο μέλλον.

Για να δημιουργήσετε τα πιστοποιητικάYouthpass, παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις οδηγίες που ακολουθούν, οδηγώντας σας στη διαδικασία της έκδοσης.  

Βήμα 1 : Εγγραφθείτε στο Youthpass

Παρακαλούμε να κάνετε εγγραφή στην ιστοσελίδα που το φιλοξενεί.               Ηεγγραφήείναιαναγκαίαγιαλόγουςασφάλειας. Μόλις δημιουργήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και το σχετικό κωδικό (που θα σας σταλεί με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μόλις εγγραφείτε) για να συνδεθείτε για πρώτη φορά, για επεξεργασία δεδομένων ή στο μέλλον.

Βήμα 2 : Εισάγετε στοιχεία Προγράμματος

Παρακαλούμε να καταχωρήσετε τα στοιχεία του εγκεκριμένου προγράμματός σας στο πλαίσιο του Νέα Γενιά σε Δράση. Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία είναι σωστά συμπληρωμένα, γιατί θα εμφανιστούν στο πιστοποιητικό.

Βήμα 3 : Εισάγετε στοιχεία συμμετεχόντων

Παρακαλούμε να καταχωρήσετε τα στοιχεία των συμμετεχόντων στο εγκεκριμένο πρόγραμμα στο πλαίσιο του Νέα Γενιά σε Δράση. Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία είναι σωστά συμπληρωμένα, γιατί θα εμφανιστούν στο πιστοποιητικό.

Βήμα 4 : Επικυρώστε το πιστοποιητικό σας

Παρακαλούμε επικυρώστε τα πιστοποιητικά με τη συμπλήρωση του τόπου έκδοσης και την ημερομηνία υπογραφής, καθώς επίσης και τα πλήρη ονόματα των εκπροσώπων του φορέα σας που τα υπογράφουν. Στην 1η σελίδα αυτό μπορεί να είναι του νόμιμου εκπρόσωπου του φορέα και στη 2η σελίδα ο υπεύθυνος του προγράμματος, ο οποίος και θα υπογράψει το πιστοποιητικό, που ίσως όμως να είναι και το ίδιο πρόσωπο.

Βήμα 5 : Έκδοση πιστοποιητικών

Τα πιστοποιητικά  εκδίδονται σεpdfφάκελο. Για να ανοίξετε το φάκελο χρειάζεστε το  AdobeReader. Μπορείτε να τον “κατεβάστε” χωρίς επιβάρυνση πληκτρολογώντας εδώ  ή στο εικονίδιο δεξιά.

Και τώρα απολαύστε τη διαδικασία ξεκινώντας με το 1ο Βήμα : Εγγραφθείτε στο Youthpass–παρακαλούμε πληκτρολογήστε εδώ

 

Τα βήματα απαριθμούνται στις ιστοσελίδες διαδοχικά για να σας βοηθήσουν  στη διαδικασία. Προεπισκόπηση των σελίδων θα σας δώσει καλύτερη εικόνα της έκδοσης του πιστοποιητικού  Υouthpass.

Το εργαλείο για την έκδοση τουYouthpassέχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο που σας επιτρέπει να προετοιμάσετε τα πιστοποιητικά πριν αρχίσει η δραστηριότητά σας: μπορείτε να συμπληρώστε ένα μεγάλο μέρος από την αιτούμενη πληροφορία που είναι ήδη γνωστή (πχ. στοιχεία  του προγράμματος, των συμμετεχόντων, κλπ.)

και να τα αποθηκεύετε. Έτσι μένουν να συμπληρωθούν, στο τέλος της δραστηριότητας, τα μέρη εκείνα που περιγράφουν τα μαθησιακά αποτελέσματα της δραστηριότητας.

Αν θέλετε να δουλέψετε για το πρόγραμμά σας και με άλλους, έχετε τη δυνατότητα να τους προσθέσετε σαν συντάκτες.