Certifikáty Youthpass

Všichni účastníci projektů schválených v rámci Akce 1.1, 1.2, Akce 2, Akce 3.1 a Akce 4.3 programu Mládež v akci mají nárok získat a v budoucnu využít certifikát Youthpass. Tento nástroj byl vytvořen za účelem uznání účasti a učení v projektech financovaných programem Mládež v akci.

Pro vytvoření certifikátů Youthpass, prosím, následujte krok za krokem níže uvedené instrukce. 

Krok 1: Registrujte se k Youthpass

Přihlaste se, prosím, k webové stránce, jež umožňuje vytvářet Youthpass. (Registrace je nutná z bezpečnostních důvodů.) Jakmile si vytvoříte osobní účet, můžete k registraci používat svou emailovou adresu a přiřazené heslo. (Bude vám zasláno emailem při registraci). Registrační údaje využijete nejen k prvnímu přihlášení, ale i při budoucích návštěvách nebo v případě, že byste potřebovali práci na certifikátech přerušit. 

Krok 2: Zadejte detaily o projektu

Zadejte, prosím, podrobnosti o vašem schváleném projektu. Dbejte na to, aby bylo vše správně vyplněno. Všechny vámi zadané informace budou na certifikátech doslovně uvedeny. 

Krok 3: Zadejte detaily o účastnících

Zadejte, prosím, podrobnosti o účastnících vašeho schváleného projektu. Opět zajistěte, aby byly údaje správně vyplněny, všechny vámi zadané informace budou uvedeny na certifikátech. 

Krok 4: Potvrďte platnost certifikátu

Potvrďte, prosím, platnost certifikátů a uveďte místo a datum podpisu a celá jména zástupců vaší organizace, kteří certifikáty podepisují. Na první straně bude uveden zákonný zástupce vaší organizace a na druhé straně osoba zodpovědná za projekt. Shodou okolností může být obojí jedna osoba.

Krok 5: Vytvořte certifikáty

Certifikáty jsou vytvářeny ve formátu pdf. Pro otevření souboru potřebujete Adobe Reader. Můžete si jej zdarma stáhnout kliknutím zde nebo na ikonu vpravo. 

A nyní můžete začít Krokem 1: Registrujte se - prosím, klikněte zde.

Jednotlivé kroky jsou očíslovány. To by vám mělo pomoci neztratit se při registraci. Shrnující stránky vám zase poskytnou při tvorbě certifikátů Pas mládeže lepší přehled.

Technický nástroj pro tvorbu Youthpass je navržen tak, aby vám dovolil připravit certifikáty již před začátkem aktivity: vyplnit můžete velkou část požadovaných informací, které již znáte (např. detaily o projektu, účastnících atd.) a uložit je. Zbývající části vyplňujete na konci aktivity či po jejím skončení (např. popis výsledků učení v rámci projektu, který je vyplňován úplně nakonec).

Pokud byste chtěli na tvorbě certifikátů pracovat s dalšími lidmi, máte možnost přidat je do systému jako editory.