broj projekta

Pitanje: Pomoć! Alat za Youthpass ne prihvaća unesen broj projekta!

Odgovor: Jeste li sigurni da je uneseni broj zaista broj projekta? Broj projekta možete pronaći u ugovoru kojega je vaša organizacija primila od jedne od nacionalnih agencija za program “Mladi na djelu”. Potrebno je slijediti posebnu strukturu kako bi sustav za Youthpass prihvatio broj.

Ako vaš broj projekta ima traženu strukturu, a alat za Youthpass ga još uvijek ne prihvaća, razlog može biti sljedeći:

  • Navedeni broj projekta nije istovjetan onome iz ugovora
  • vaš projekt nije bio odobren u okviru neke Akcije za koju je dostupan Youthpass (1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 4.3, 4.6)
  • vaš projekt nije odobren u sklopu programa “Mladi na djelu”, već u sklopu prethodnog programa "MLADI" (prije 2007.)

Ako se ne radi o ničemu navedenom obratite se nacionalnoj agenciji koja je izdala broj projekta.

 

Ukoliko je vaš projekt odobrila Izvršna agencija Europske komisije (EACEA), uz ugovor trebate primiti poseban broj za Youthpass. Ukoliko naiđete na poteškoće obratite se timu za Youthpass.

 

Povratak