Kontakt

U slučaju tehničkih pitanja ili preporuka te ako trebate detaljnije informacije obratite se:

JUGEND für Europa/SALTO Training and Co-operation Resource Centre

Godesbergerallee 142-148

D-53175 Bonn

E-mail: youthpass@salto-youth.net